Anadolu’ya İlk Türk Akınları

0
4

Anadolu’ya ilk Türk akınları Hunlar tarafından yapılmışsa da bu akınlardan bir fetih amacı güdülmemiş, sadece keşif amaçlı düzenlenmiştir.

Anadolu’yu yurt edinmek amacıyla yapılan ilk akınlar ise Selçuklular döneminde (Tuğrul ve Çağrı Beyler Dönemi) başlamıştır.

Malazgirt Savaşı‘ndan sonra ise Alparslan, bazı Türk komutanlarını Anadolu’nun fethiyle görevlendirmiş, bu komutanlar da öncelikle Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu Bölgelerini ele geçirerek Selçuklu Devleti’ne bağlı beylikler kurmuşlardır.

İlk Türk Beylikleri olarak bilinen bu beylikler, Büyük Selçuklu Devleti‘nin zayıflaması üzerine bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir.