Kalbin Yapısı

0
10

Bir insan kalbi ortalama olarak o kişinin yumruğu ile aynı büyüklüktedir. Kalbin içi boş ve kaslı bir yapıya sahiptir. Dıştan görünüşü ön taraftan arka kısma doğru bir koniyi andırmaktadır ve bu yapının taban yani alt kısmı yukarıya doğru, yukarı kısmı ise, aşağıya, ön tarafa ve sol tarafa doğru çevrilmiş durumdadır. İsmine kalp denilen organımız vücudumuzda sağ ve sol taraf olmak üzere iki kanat olan akciğerimizin arasında yer almaktadır. Göğüs kısmının ise, neredeyse ortasında kalmaktadır. Vücudumuzda önemli bir yere sahip olan kalp, omurgamızın, yemek borumuzun ve sırtımızda yer alan aortumuzun önünde, göğüs çeperinin ise tam arka kısmında yer almaktadır. Bu değerli organımız, kalbin önünde bulunan boşluğa doğru atmaktadır. Oldukça kanlı olan kalbin dış kısmında uzun çizgiler bulunmaktadır. Bu uzun çizgiler, kalbin neredeyse iç kısmının bölgelerini belirlemektedir. Kalp ismi verilen bu organ hemen hemen birbirinin aynısı olan ve birbirine bağlı iki organ gibidir. Kalbin sağ tarafta kalan kısmı oksijensiz kirli kan ile sol kısmı ise, oksijenli temiz kan ile doludur.

Kalpte karıncıklar yer almaktadır. Ve bu karıncıkların çeperleri oldukça kalın ve sağlam bir yapıdadır. Bu karıncıkların çeperleri uçları aşağı bakan konileri andırmaktadır. Taban kısmında ise, ikişer yol ya da delik bulunmaktadır. Bu yol ya da delikler içerisinde kulakçık karıncık deliği en büyük olanıdır ve karıncık ile kulakçığı birbirine bağlamaktadır. Bu deliğin üzerinde kanın kapakçıktan kulakçığa geri kaçmasını önleyen bir kapakçık bulunmaktadır. Kalbin sol kısmında sigma kapakçıkları bulunmaktadır ve bu kapakçıklar, kalbin kasılması sonucunda başlayan kanın karıncığa olan hücumunu önlemektedir. Karıncıkları iç duvarlarında ise, bazı çıkıntılar bulunmaktadır. Bu çıkıntılara etten direkler ya da kalp direkleri adı verilmektedir. Bu çıkıntılara kenetlenmiş ve ikili, üçlü kapakçıkların hareketlerini düzenlemeye yarayan küçük sinir kirişleri mevcuttur.

Kalbin vücut yapısı içerisinde önemli bir rol oynadığını söylemiştik. İnsan ya da hayvanda fark etmeksizin, kalp ismini verdiğimiz bu organ, kan dolaşımının sağlanması açısından düzenleyici bir rol oynamaktadır. Kalbin kovuklara ayrılmış olması ve kapakçıklar ile desteklenmiş olması da dolaşımın tek yönlü olmasını sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, derisi dikenli gibi daha basit yapılı hayvanlarda kalp sadece vücut damarının şişerek atması olayıdır. Solucanlarda ise, tüm bir kalbi uzunlaması bir ya da iki damar temsil etmektedir. Tüm canlılarda bu durum değişmekle beraber, hiçbir canlıda dolaşım sistemi tam olarak kapalı olmamaktadır.