İlk Türk Beylikleri Dönemi

0
4

İlk Türk Beylikleri:

1-) Saltuklular (1072-1202)

2-) Mengücekliler (1080-1228)

3-) Danişmentliler (1080-1178)

4-) Çaka Beyliği (1081-1093)

5-) Artuklular (1202-1409)

Anadolu’da Kurulan İlk Türk Beyliklerinin Özellikleri:

1-) Anadolu’nun fethedilmesinde ve Türkleşmesinde önemli rol oynamışlardır.

2-) Bulundukları bölgeleri Haçlı, Bizans, Ermeni, Gürcülere karşı savunmuşlardır.

3-) Anadolu’da birçok yerleşim merkezi kurarak Türkçe isimler vermişlerdir.

4-) İslamiyet’in Anadolu’da yayılmasında etkili olmuşlardır.

5-) Anadolu’yu bayındır hale getirmişlerdir.

6-) Kurucularının isimlerini almışlardır.