Menteşeoğulları (1261-1464)

0
3

Menteşe Bey tarafından Muğla çevresinde kurulmuş denizci bir beyliktir.