Açgözlü Anakonda

0
304

Anakondalar Bir Seferde Birer Metre Boyunca 72 Yavru Doğurabilirler…

Boğa yılanı türünden gelen anakondalar, suda en fazla kalan boğa yılanı türüdür. Güney Amerika’nın kuzeyindeki göllerde ve ırmaklarda yaşarlar.

Anakondalar dünyadaki yılan türlerinin en büyükleridir. Boyları Asya’da yaşayan kafesli pitonlarınkinden kısa olmakla birlikte, kalınlıkları daha fazladır. Anakondalar genellikle kuşları, küçük ve orta boydaki kemiricileri, bazı memelileri ve balıkları yerler. Bazı araştırmalara göre, avını sarılıp sıkarak öldüren bu tür, timsahı, suaygırı hatta insanı bile yutarak yiyebilmektedir. Bir seferde birer metre boyunda 72 küçük yılan doğurabilirler.