Denizlerin Aykırı Canlısı Denizatı

0
259

Dünyada Erkeği Doğum Yapan Tek Canlı Türü Denizatıdır…

Denizde süzülerek ilerleyen bir ata benzeyen denizatları, deniziğnesigiller takımından bir balık türüdür. Vücutları tümüyle kemiksi pullarla kaplıdır. Başları atınkine çok benzediği için bu adı almıştır. Renkleri çevreye göre değişir ve çevresine uyum sağlar. Gözleri ayrı ayrı hareket edebilir. Su içinde dikey hareket ederek yüzerler. Yüzmeyi sırt yüzgeçleri sağlar. Kuruk yüzgeçleri yoktur. Kuyrukları uzun ve oynaktır. Böylece denizin içinde bitkilere kuyruklarıyla sarılıp, demir atmış bir tekne gibi, yüzmeksizin belirli bir noktada kalabilirler.

Çiftleşmeleri, özellikle üremeleri çok ilginçtir. Çiftleşme sırasında erkekle dişi kuyruklarını birbirlerine dolarlar. Yumurtalar dişiden dışkılık uzantısı yoluyla çıkarak, erkeğin kuluçka kesesine geçer. Yumuşak bir dokuyla kaplı olan bu kese içinde yumurtalar ayrı ayrı küçük bölümlere gömülür. Bir erkek denizatı birden fazla dişinin yumurtalarını taşıaybilir. Doğum ya da yavruların dışarı atılması erkek için çok yorucudur. Doğum sırasında erkek bir yandan kuyruğu ile bir desteği kavrar, bir yandan da kuluçka kesesini kayaya sürter. Yavrular ve onlarla birlikte doku parçaları çıkıncaya kadar bu sürtme işlemi devam eder. İri bir erkek denizatı 400 kadar yavru dünyaya getirebilir.

Hiçbir balığa benzemeyen bu hayvanların ölüsü ilk kez Avrupa’ya getirildiği zaman büyük ilgi uayndırmıştı. Eski dönemlerde, denizatlarında birtakım tılsımlı güçler olduğu kabul edilerek külleri büyüde ve ilaç yapımında kullanılır; ölülerinin kuduz köpek ısırığına ve saç dökülmesine iyi geldiği sanılırdı.

Denizatı nüfusu son yıllardaki aşırı avlanma nedeniyle tehlike altına girmiştir. Denizatı geleneksel Çin şifalı bitki biliminde kullanılmaktadır ve her yıl 20 milyon denizatı bu amaçla yakalanıp satılmaktadır.