Geveze Papağanlar

0
114

Bir Papağan Gagasıyla Santimetrekareye 64 Kilogramlık Bir Güç Uygulayabilir…

Papağan, sıcak yerlerde yaşayan bir kuş türürdür. Hepsi canlı, paralak tüylü kıvrık gagalıdır. Kafaları büyük, boyunları kısadır. Ayaklarını bir el gibi kullanırlar. Genellikle meyve ve tanelerden meydana gelen besinlerini ayaklarıyla kavrayarak gagalarına götürürler. Gagaları öyle kuvvetlidir ki, en çetin cevizi bile bir darbede kırabilirler. Bir papağan gagasıyla santrimetrekareye 64 kg’lık bir baskı uygulayabilir. Hatta 1 metre boyuna ulaşan Amerika papağanı bir defada insan parmağını dahi koparabilir.

Kalın ve kıvrık üst gaga hareketlidir. Alt gaga ise yiyecekleri kırmada tabla vazifesi görür. Dil, kalın ve etlidir. Aynı zamanda dokunma organı görevini de yapar.

Ayakları kısa ve ikisi önde, ikisi arkada olmak üzere 4 paramağa sahiptir. Ön parmaklarını dipleri kısa bir zarla birbirine bağlıdır. Arkaya yönelik 1. ve 4. parmak geriden kavrar ve gaganın yardımıyla çeviklikle tırmanabilir. Tırmanma anında gagalarını 3. bir ayak gibi kullanma özelliklerinden dolayı en tırmanıcı kuşlar olarak kabul edilirler.

Beslenirken veya dinlenirken çok sakindirler. Yeşil renklileri o kadar iyi kamufle olur ki, çoğu zaman fark edilmezler. Tüyleri yeşil hakim olmak üzere kırmızı, mavi, sarı, beyaz ve siyah olabilir.

Gülünç davranışları, sevimliliği, şakacılığı ve konuşma taklit kabiliyeti papağanı yüzyıllarda aranan kafes kuşu yapmıştır. Yalnızlık çeken uzun yol denizcilerine idal arkadaşlar olmuşlardır. Pek çok kuş çeşitine göre zeki kabul edilirler. Çok kuvvetli hafızaları sayesinde öğrenikleri sözcükleri anlamlarını bilmeden tekrar ederler. Doğada özgürken insanlar ve hayvanları taklit etmedikleri araştırmadan sonucunda anlaşılmıştır. En tanınmış konuşan türü Jako’dur. Erkekler, dişlerden daha iyi konuşur. Yeni bir kelimeyi öğrendikleri zaman memeliler gibi mükafat beklemezler. Verilecek cezadan da anlamazlar. Eğitimleri sabır ister.

Papağanlar kuş sınıfı içerisinde beyin organizasyonu en gelişmiş canlılar olarak, sebep-sonuç ilişkisi kurmakta oldukça başarılıdırlar. Örneğin telefon çaldığında ‘alo’ ya da kapı çaldığında ‘kim o’ gibi kelimeleri söyleyebilirler. Bu tarz kelimeleri söyletmek öncelikli olarak eğitimle ilgilidir.