Temizlikçi Karidesler

0
52

Karidesler Geriye Doğru Yüzer…

Karidesler, Avrupa denizlerinde ve Kuzey Amerika kıyılarında yaşayan, kabuklular sınıfından on ayaklı eklembacaklılardır. Tatlı sularda yaşayan türleri de vardır ve çoğunlukla tropikal bölgelerde yaygındır.

Silindirik vücutlu, uzun duyargalıdır. Boyları 1-30 cm arasında değişir. Vücudu kalsiyum karbonattan meydana gelen bir zırhla örtülüdür. Gövdesi eklemlidir. Geniş yüzgecimsi kuyruğunu sallayarak geri geri yüzer. Yumurtalarını ve çıkan yavrularını gelişinceye kadar karın altı bacakları arasında taşır.

Karidesler oymağının yedi familyası bilinmektedir. En yaygını çalıkaridesgillerdir. Beş çift bacaklarının en az iki çifttinde kıskaçlar bulunur. Kuyrukları belirgin olup, yelpazeye benzer. İki çift olan duyargaları ise çok uzun ve iki çatallıdır. Bu çatallardan en az bir tanesi geriye kıvrılarak, karidesin yarıkların içine geri geri girmesini sağlar ve arkadan gelen tehlikeyi haber verir. Tehlike karşınsında karidesin en belirgin tepkisi, ani bükülmeyle kendini korumaya çalışmasıdır. Genelde topluluk hâlinde bulunup hareket etmeleri, çoğu zaman düşmanları tarafından dev bir organizma gibi görünmelerine sebep olur. Vücut renkleri, bulundukları çevreye uyacak biçimde değiştirebilmektedir.

Küçük balıklarla beslenen büyük kıskaçlı avcı tipler olduğu gibi, kum arasındaki besin parçacıklarıyla beslenen çöpçü tipler de vardır. Bunların bazı türlerinde besin parçacıklarını rahat toplamak için kıskaçları üzerinde fırçamsı kıllar mevcuttur.

Türlerinin arasında temizlikçi karidesler olarak anılanları da vardır. Görevleri okyanustaki balıkları temizlemektir. İki uzun beyaz anteni olan karides temizlenmeye ihtiyacı olan balığın üzerine yerleşir yerleşmez balık, sabırla derisinin ya da yarasının üzerindeki parazitlerin yenmesini bekler. Temizlikçi karides, rahatsızlık verici parazitleri almak için ağzının içine bile girebilir. Bu temiz ekibi, balığın tamamen temizlendiğinden emin olana kadar görevini sürdürür.