Hukukun Yardımcı Kaynakları

0
133

Hukuki uyuşmazlıkların çözümünde, gerekli hallerde başvurulan kaynaklardır.

1-) Bilimsel Görüşler (Doktrin-Öğreti): Tartışmalı konularda hukukçuların ileri sürdüğü düşünce ve görüşlerdir.

2-) Mahkeme Kararları (Emsal- İçtihat): Mahkemeler tarafından verilen kararlardır. Hakimler karar verirken benzer olay hakkında verilen üst mahkeme kararlarını dikkate alır. Bu kararlar içtihat olarak bilinir. Bunun kullanılmasına içtihat hukuku denir. Benzer olaylara benzer kararların verilmesi “yargı birliği ilkesi”nin bir gereğidir. Aynı suça aynı ceza verilmesi, anayasada yer alan eşitlik ilkesinin de bir gereğidir. Benzer hususlarda verilen farklı kararları ve uyuşmazlıkları önlemek adına ” Yargıtay Büyük Kurulu”nun “İçtihatları Birleştirme Kararları” vardır. Bu kararlar herkesi bağlar.