Deontolojinin Tarihsel Gelişimi

0
93

Görev ve vazife anlamını taşıyan ‘’Deontos’’ve bilim anlamına gelen ’’ Logos’’ sözcüklerinin birleşimiyle görev bilimini ifade eder. Deontoloji; görev bilinci, görevlerle ilgili zorunluluklar, sorumluluklar, yükümlülükler ve bunların gerçekleştirilmesinde yer alan ahlaki kural ve ilkeleri içeren bilim dalıdır.

Hipokrat; insana değer verme, ahlak değerlerine öncelik tanıma ve erdemli olmaktan söz etmiş, bunların kural ve ilkeleri için etik terimini kullanmıştır. Mesleki felsefeyi de kapsadığını belirtmiştir. Aristo’ da deontoloji= etik demiştir.

Etik, toplumların gelişmesiyle oluşmuş, kuralları hukuk kurallarından farklı olarak toplumsal tepkilerle şekillenmiştir. Etik ve ahlak çoğu kez birbirlerinin yerine ve dönüşümlü olarak kullanılmakla birlikte genel olarak bu iki kavramın birbirinden farklı olduğu kabul edilmektedir.