Hipotiroidi

0
261
Tiroit bezinin az çalışmasına hipotiroidizm adı verilir. Hipotiroidizm, tiroit bezinin az hormon salgılamsı nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Kan dolaşımında tiroit hormonları (T3 ve T4) düşük olduğundan metabolizma yavaşlar ve bu duruma bağlı şikayet ve belirtiler ortya çıkar. Hipotiroidiye neden olan hastalıkların başında; Hashimoto tiroiditi denilen tiroit bezinin nedeni bilinmeyen bir şekilde hasara uğramasıyla oluşan bir hastalık vardır. Hashimoto tiroiditinden önce guatr vardır, ancak yıllar içinde bez küçülür ve hormon salgılayamaz. En belirgin özelliği; bu hastaların kanlarında anti-TPO ve anti-Tiroglobulin antikorlarının çok yüksek olmasıdır. Hipotiroidiye neden olan diğer etkenlerden birisi de tiroit bezi ameliyatlarıdır. Tiroit ameliyatı sonrası hormon salgılayacak kadar doku kalmayınca hipotiroidi gelişir. O nedenle tiroit ameliyatı geçiren hastalarda tiroit hormonlarını ölçmek ve izlemek gerekmektedir. Radyoaktif iyot tedavisi uygulanan hastalarda da tiroit bezi tahrip edildiğinden yeteri kadar hormon salgılanamayacağından hipotiroidi gelişir. Nadir olarak da lityum, amiodaron, interferon, interlökin gibi bazı ilaçların kullanımının yanısıra baş ve boyuna yapılan radyoterapi (ışın) sonrası da hipotiroidi gelişebilir.
Belirtiler:
Halsizlik, güçsüzlük, kolay yorulma, üşüme, soğuğa tahammülsüzlük, seste kısıklık ve kalınlaşma, el, yüz ve bacaklarda şişlik, göz etrafında şişlik, ciltte kuruma, kabalaşma veya kalınlaşma, saçlarda dökülme, kas krampları, depresyon, uyku bozukluğu, uyku hali, kabızlık, kadınlarda adet bozukluğu, kilo alma, hafızanın zayıflaması, hatırlamada zorluk, nabız sayısında azalma, hareketlerde yavaşlama, terlemede azalma gibi belirtiler görülebilir.
Tedavi:
Kalıcı hipotiroidi tanısı konduktan sonra hasta ömür boyu levotiroksin yani T4 tedavisine alınır. Bu tedavi şekline yerine koyma (substitüsyon) tedavisi denir. Hipotiroidi çok defa çok yavaş ve sinsi olarak gelişir. Aynı şekilde, hastanın tedaviye cevap vermesi de tedrici olur. Hastanın ötiroit (tiroit hormonlarının kanda normal düzeye çıkması) hale gelmesi yaklaşık bir buçuk ayı veya daha uzun bir zamanı alabilir. Bu nedenle, hasta ötiroit oluncaya kadar 2 veya 3 aylık aralıklarla doktor tarafından doz ayarlanması için görülmesi gerekir. Ötiroit oluştuğu zaman, bu aralıklar 6-12 aya çıkar.