Sanrısal Bozukluk

0
24

Kişide sistemli ve iyi düzenlenmiş sanrılar vardır. Kadın erkek arasında sıklık açısından belirgin bir fark yoktur. Genel toplumda görülme sıklığı %0,03 civarındadır.

Belirtiler:

En az bir ay süren hezeyanlar bulunur. Erotomanik tip; genellikle daha yüksek bir konumu olan kişinin kendisine aşık olduğuna dair hezeyanlar. Grandiöz tip; çok değerli, güçlü, bilgili, özel biri olduğuna, dair hezeyanlar. Kıskançlık tip;cinsel eşinin sadakatsizlik gösterdiğine ilişkin hezeyanlar. Persekütar tip; kendisine ya da yakın birine bir şekilde kötü niyetli davranıldığına ilişkin hezeyanlar. Somatik tip; fizik kusurunun ya da genel tıbbi bir bozukluğunun olduğuna ilişkin hezeyanlar. Hezeyanlar ve bununla ilişkili durumlar dışarıda bırakıldığında kişinin işlevselliğinde belirgin bir bozulma bulunmaz.

Tedavi:

Tedavisi en güç rahatsızlıklardandır. Çoğu kez kişi hastalığını kabul etmez. Bir şekilde tedavisine başlandığında ilaç olarak nöroleptiklerden (haloperidol, pimazid, risperidon gibi) ve psikoterapiden fayda görür.