Sosyal Fobi

0
14
Shot of a fearful young woman feeling trapped by the crowd

Utanç duyulabilecek toplumsal ya da bir eylemin gerçekleştirildiği durumlardan belirgin ve sürekli bir korku duymadır. Korkulan, toplumsal ya da bir eylemin gerçekleştirilmesi gereken durumla karşılaşma, hemen her zaman bir bunaltı tepkisi doğurur. Yaşam boyu görülme sıklığı %3-13 arasındadır. Genellikle 13-19 yaşları arasında başlar. Böyle bir bozukluğu olanların birinci derecede akrabaları arasında genel topluma oranla daha sık ortaya çıkar.

Sosyal Fobinin Belirtileri:

Tanımadığı insanlarla karşılaştığı ya da başkalarının gözünün üstünde olabileceği bir ya da birden fazla toplumsal ya da bir eylemi gerçekleştirdiği durumdan belirgin ve sürekli olarak korku duyma vardır. Bu korku; utanç duyacağı veya küçük düşeceği bir biçimde davranacağı korkusudur. Böyle bir durumla karşılaşma hemen her zaman bunaltı doğurur. Kişi bu korkusunun anlamsız olduğunu bilmesine rağmen bu durumlardan kaçınmaya çalışır. Bu kişinin mesleki, toplumsal işlevselliğini, günlük işlerini yerine getirmesini ve ilişkilerini bozar. Ayrıca göz kontağı kurmada zorlanma, kızarma, titreme, soğuk ve nemli eller ve titrek bir ses de gözlenebilir.

Sosyal Fobinin Tedavisi:

İlaç tedavisinde minör trankilizanlar (diazepam,alprazolam, vb.), betablokörler (propranolol,vb.), anksiyolitik etkisi de olan antidepresanlar (amitriptilin, citalopram,paroksetin,vb.) kullanılmaktadır. Psikoterapi de tedavide önemli yer tutmaktadır.