Subakut Sklerozan Panensefalit (SSPE)

0
15

Subakut sklerozan panensefalit (SSPE) kızamık mikrobunun yol açtığı bir beyin hastalığıdır. Genellikle ilk 10 yıl içinde başlar ve subakut bir seyirle ilerler. Çocuklukta geçirilen kızamığın ağır ya da hafif olması SSPE oluşma riskini etkilemez. Hatta döküntü olmadan (gizli) geçirilmiş kızamıklardan sonra da SSPE olabilir. SSPE ilk temastan yıllarca sonra, sinir sisteminin anormal bir reaksiyonu olarak ortaya çıkar. Uzun süren belirtisiz dönemin nedeni bilinmemektedir.

Subakut Sklerozan Panensefalit (SSPE) Belirtileri:

Önceden normal gelişimi olan bir çocukta (ya da genç erişkinde) birkaç hafta ya da birkaç ay içinde gelişen; yürümede bozulma, konuşmada bozulma, davranış değişikliği, başın öne doğru düşmesi ya da vücutta gevşeme, silkinme şeklinde çok kısa süreli nöbetler en dikkat çekici belirtilerdir. SSPE hastalığı ilerleyici bir hastalıktır. Ancak bazı hastalarda (yaklaşık 10 hastadan birinde) ilerlemenin olmaması, hastalıkta duraklama, hatta kendiliğinden iyileşmenin görülmesi mümkündür.

Subakut Sklerozan Panensefalit (SSPE)Tedavisi:

Bugün için, hastalığın tam ve kesin çözümü olacak bir tedavi yöntemi yoktur. Hastalığın ilerlemesini durdurabilen, bir miktar iyileşme sağlayabilen tedavi yöntemleri uygulanmakta, %20 veya 30 hastada bir miktar yarar sağlanabilmektedir. Bu ilaçlar hastanın yaşına, kilosuna, ailenin temin etme olanaklarına göre ağızdan alınan veya iğne şeklinde seçilen ilaçlardır. Ayrıca; fizik tedavi de yürüyemeyen ve fazla kasılması olan hastalarda yarar sağlar.