Virüslerin ve Virolojinin Önemi

0
41

Bakteriler ve diğer bilinen mikroorganizmalardan kaynaklanmayan birçok infeksiyöz ve öldürücü hastalık ortaya çıkmıştır. Bu hastalıkların ortaya çıkışı ile virolojinin önemi artmıştır. Örneğin, 1918 yılında İspanyol gribi olarak bilinen salgında Influenza A virusu (kuş gribi virusu) salgın oluşturmuş ve yaklaşık 20 milyon insanın ölümüne neden olmuştur. O tarihlerde antibiyotik olmadığı için vakaların bir kısmı bakteriyel pnömoniye bağlı olsa da kaybedilen insan sayısı oldukça fazladır.

Viruslarda (özellikle RNA’lı viruslar) oluşan mutasyonlar sonucu viruslar daha virülent bir genotipe dönüşebilmektedir. Bu durumda salgınlarda artış veya başka konağı da infekte edebilme veya mevcut aşıların korumaması gibi durumlar ortaya çıkmaktadır.

Şu ana kadar 5000’den fazla virus bulunmuş ve daha keşfedilmeyi bekleyen binlercesi olduğu düşünülmektedir. Günümüzde, insanlarda infeksiyonlara neden olan 1400 patojen etkenden %64’ünün zoonoz olduğu bildirilmiştir (Heeney 2006). Acil önlem alınması gereken zoonozlar içinde RNA’lı viruslardan köken alan zoonoz hastalıklar %37 civarındadır.

Son yıllarda vektörlerle bulaşan zoonoz hastalıklardan bazıları Dünyada (Kırım Kongo hemorajik ateşi, Batı Nil ateşi, Rift vadisi humması) ve ülkemizde (Kırım Kongo kanamalı ateşi) insanlarda ölümlere ve evcil hayvanlarda ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Hayanlarda da viral infeksiyonlar çok sayıda olup ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Ayrıca, küresel iklim değişiklikleri ile bazı virusların yayılmasında farklılıklar beklenmektedir.