Ana Sayfa Etiketler İlk Türk İslam Devletlerinde Kültür ve Uygarlık

Etiket: İlk Türk İslam Devletlerinde Kültür ve Uygarlık

İlk Türk İslam Devletlerinde Mimari ve Sanat

Türk İslam mimarisinin ilk örneklerine Karahanlılar'da rastlanmaktadır. Nitekim Türk İslam mimarisinin temelleri Karahanlılar döneminde atılmış, ilk kez ''ribat'' adı verilen küçük kervansaraylar inşa etmişlerdir. Ayrıca Karahanlılar ilk kez bimarhane (darüşşifa) kurarak hastaların tedavisinde de önemli...

İlk Türk İslam Devletlerinde Bilim

Türk İslam devletleri'nde en önemli bilimsel kurumlar medreselerdir. Karahanlılar dönemi'nde Semerkant, Buhara ve Kaşgar önemli bilim ve kültür merkezleridir. Tabgaç Buğra Han tarafından Semerkant'ta açılan...

İlk Türk İslam Devletlerinde Yazı, Dil ve Edebiyat

İlk Türk İslam devletleri'nde genellikle konuşma dili Türkçe, edebiyat dili Farsça ve bilim dili ise Arapça olmuştur. Karahanlılarda devletin resmi dili de Türkçeydi. Gazneliler'de saray ve...

İlk Türk İslam Devletlerinde Ekonomik Hayat

Türk İslam devletleri'nde toprak dışında ekonomi; hayvancılık, ticaret, dokumacılık, madencilik ve el sanatlarına dayalıdır. Baharat Yolu ve İpek Yolu ticari hayatın canlanmasında önemli rol oynamıştır. Ticari hayatta, Abbasilere ait olan...

İlk Türk İslam Devletlerinde Toprak Sistemi

Türk İslam devletlerinde toprak ''Miri'' ve ''Mülk'' toprak olarak ikiye ayrılmıştır. a-) Miri Topraklar: Mülkiyeti devlete ait olan topraklara Miri Toprak adı verilmiştir. Miri arazi 3 ana gruba ayrılır. Bunlar; Has Arazi: Geliri hükümdarlara ve ailesine...

İlk Türk İslam Devletlerinde Hukuk Sistemi

Türk İslam devletleri'nde hukuk, şeri ve örfi olmak üzere ikiye ayrılırdı. Ayrıca fethedilen yerlerdeki eski uygulamalar ve Divan kararları da hukuk sisteminde etkili olmuştur. Şeri Hukuk: Şeri hukuk temelini...

İlk Türk İslam Devletlerinde Sosyal Yapı

Türk İslam Devletleri'nde toplum içerisinde sınıfsal ayrım yoktu. Egemenlik altında yaşayan herkese hoşgörü politikası izlenmiştir. İslam kültürünün de etkisiyle yerleşik yaşam kültürü gelişmiş, bu da...

İlk Türk İslam Devletlerinde Ordu

İlk Türk İslam Devletleri'nde ordunun önemli kısmını Türkler oluşturuyordu. Güçlü bir ordu devletin temeli olarak kabul edilmiştir (Ordu- Millet Anlayışı). İslamiyet'in kabul edilmesiyle birlikte benimsenen...

İlk Türk İslam Devletlerinde Taşra Yönetimi

Türk İslam devletleri'nde taşra teşkilatı; eyalet, vilayet, kaza ve köylerden meydana geliyordu. Bu bölgelerde askeri valiler ya da hanedan üyeleri görevlendirilmiş, taşrada görev yapacak olan...
- Advertisement -

EN POPÜLER

Kronik Pyelonefrit

Bel Fıtığı

Gösterişli Flamingolar

SON DAKİKA