Büyük Selçuklu Devleti’nin Yıkılmasından Sonra Kurulan Devletler ve Atabeylikler

0
65

* Kirman Selçukluları (1092-1187)

* Suriye Selçukluları (1092-1117)

* Anadolu (Türkiye) Selçukluları (1077-1308)

* Irak ve Horasan Selçukluları (1092-1194)

* Zengiler (Musul-Halep Atabeyliği) (1127-1259)

* Börililer (Şam Atabeyliği) (1128-1154)

* İldenizoğulları (Azerbaycan Atabeyliği) (1146-1225)

* Beg Teginoğulları (Erbil Atabeyliği) (1146-1232)

* Salgurlular (Fars Atabeyliği) (1147-1284)