Hazarlar

0
157

Orta Avrupa ve Kafkaslar da egemenlik kurmuşlardır.

Hz. Osman dönemi’nde İslam ordularıyla savaşan ilk devlettir.

Kafkasya’da ve Karadeniz’in kuzeyinde İslamiyet’in yayılmasını engellemişlerdir.

İbraniler dışında Museviliği kabul eden tek topluluktur.

Bu nedenle Tek Tanrılı inanç sistemi‘ni benimseyen ilk Türk devleti’dir.

Hazarlar aynı zamanda paralı ordu kuran ilk Türk devleti’dir.

İpek Yolu’nun güvenliğini sağlamaları, ”Pan-Hazaria (Hazar Barışı)” adı ile bilinen dönemi başlatmıştır.