I. Alaeddin Keykubat Dönemi

0
20

Anadolu Selçuklu Devleti‘nin en parlak dönemidir.

Devletin merkezi olan Konya, kültür ve sanat merkezi haline gelmiştir.

Mengücekliler‘e ve Harput Artukluları‘na son verilmiştir.

Bu dönemde özellikle Alanya (Alaiye) ve Karadeniz’in kuzeyindeki Suğdak ticaret merkezi alınarak denizcilik ve ticarette önemli gelişmeler sağlanmıştır.

Ticaretin gelişmesi için Anadolu’da çok sayıda han ve kervansaray yapılmıştır.

Yabancı tüccarlara ilk kez ”devlet sigortası” uygulanmıştır.

Ayrıca bu dönemde 1230‘da Harzemşahlar ile Yassıçemen Savaşı yapılmış, savaş sonucunda Harzemşahlar‘a son verilmiştir. Bu durum Anadolu Selçuklu Devleti ile Moğollar arasındaki tampon bölgede otorite boşluğuna neden olmuştur.

Yassıçemen Savaşı sonrasında devlet dağılma sürecine girmiştir.

Not: Anadolu Selçuklu Devleti‘nin ticareti geliştirmek amacıyla tersane inşa ettiği başlıca şehirler; Antalya, Alanya, Sinop ve Suğdak ticaret merkezidir.