İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Din ve İnanış

0
138

İslamiyet öncesi Türk Devletleri‘nde din ve inanış toplumun sadece sosyal yaşamını şekillendirmiş,devlet işlerine karıştırılmamıştır.

Bu yüzden devletler teokratik bir nitelik göstermez.

Eski Türklerde çok Tanrılı bir inanç sistemi vardı.