İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Hükümdar

0
137

Eski Türk Devleri’nde boyların bir araya gelmesiyle Devlet (İl/El) oluşmuştur.

Devlet, Hükümdar tarafından töre’ye uygun bir şekilde yönetilmiştir. Bu durum Hükümdar’ın yetkilerinin töre ile sınırlandırıldığını göstermektedir.

Hükümdarlar çeşitli unvan ve semboller (alametler)kullanmışlardır.

Önemli: Hunlar Hükümdarlarına ”sonsuzluk ve genişlik” anlamına gelen ”Şenyü” unvanını vermişlerdir. Göktürk Hükümdarları ise ”Kağan” unvanını kullanırken Uygurlarda da ”İdikut” unvanı yaygınlaşmıştır.