İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Natürizm (Doğal Kültü-Tabiat Varlıklarına İnanma)

0
84

Dağ, tepe, ırmak, ay, güneş gibi varlıklarda birtakım gizli güçlerin olduğuna inanılmasıdır. Bu inanca natürizm adı verilmektedir.

Doğada olduğu düşünülen bu gizli güçlere idig, yer-su gibi isimler vermişlerdir.