İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Ordu Teşkilatı (Sü)

0
151

Orta Asya coğrafyasının doğal sınırlarla korunması ve dış tehditlerin sürekli var olması, onların askerlik alanında güçlü olmalarında son derece etkili olmuştur.

Türk toplumları’nda kadın erkek herkes aynı zamanda birer askerdi. Türkler de bu anlayışa Ordu-Millet Anlayışı adı verilmiştir. Bu nedenle İslam öncesi Türk Devletleri’nde paralı askerlik görülmemiştir.

Türk tarihinde ilk düzenli ordu Hun Hükümdarı Mete Han tarafından kurulmuştur.

Bu dönemde ayrıca ordu da ilk kez ”Onlu Sistem” uygulanmış, ayrıca Mete Han ”Islıklı Oku” bulmuştur.

Ordu komutanlarına Tarkan, Subaşı, Böri ya da Noyan adı verilmiştir.

Savaşlar da düşmanın durumunu öğrenmek için ”Yelme”adı verilen keşif kolları bulundurulmuş; savaş taktiği olarak ise Turan (Hilal/Kapan) Taktiği kullanılmıştır. (Bu savaş taktiğinin diğer adı da Sahte Ricat’tır) (Geri Çekilme)

Türkler,at unsuru ve savaşçılık özelliklerine bağlı olarak yaşadıkları çağ’ın en güçlü ordularını kurmuşlardır.

Bu yüzden ilk Türk Devletleri’nde en az değişime uğrayan alan Ordu Teşkilat’ı (Askerlik) olmuştur.

Ordudaki askerlerin giydiği ve genellikle hayvan postundan yapılan başlığa Tolga ya da Börk adı verilmiştir.

Ayrıca hudut bölgeleri’nde ya da önemli mevkilerde, surlar üzerinde veya sur içinde yer alan gözetleme kulelerine Karguy adı verilmiştir.

Ok, yay, mızrak, kılıç, süngü, kalkan, kama, gürz gibi silahları kullanan Türkler, tarihsel süreçte diğer toplumları da en çok askeri alanda etkilemişlerdir.