İlk Türk İslam Devletlerinde Devlet Yönetimi

0
70

İslamiyet öncesi Türk devletlerinde görülen hakimiyet anlayışı Türk İslam devletlerinde de devam etmiştir.

Türk İslam devletlerinde Kut anlayışı, hükümdarın Allah adına ülkeyi yönetmesi şeklinde bir uygulamaya dönüşmüş, öte yandan bu anlayıştaki ”kan bağı” esası aynen devam etmiştir.

Türk İslam devletlerinde veraset sistemi de aynen devam etmiştir. Bu sisteme göre ülke, hükümdar ve ailesinin ortak malı sayılmıştır. Ancak bu sistem taht kavgalarını tetiklemiş ve kısa sürede yıkılmaları beraberinde getirmiştir.