Kadı Burhaneddin Devleti (1381-1398)

0
37

Oğuzların Salur boyundan vezir Kadı Burhaneddin Ahmet tarafından Sivas merkezde kurulmuştur.

Kısa zamanda Orta Anadolu’ya hakim olan devletin, yayılmacı politikaları nedeniyle Osmanlı, Karakoyunlu ve Akkoyunlu Devletleriyle ilişkileri bozulmuştur.

Kadı Burhaneddin Ahmet, Akkoyunlularla yapılan mücadele sırasında Kara Yülük Osman tarafından öldürülmüş, ölümünden sonra tahta geçen oğlu Alaeddin Ali BeyTimur tehlikesi karşısında Osmanlı Devleti’nin hakimiyetini kabul etmiştir.