Peçenekler

0
138

Karadeniz’in kuzeyinden batıya göç edip Balkanlar’a yerleşmişlerdir. Özellikle Ruslar’ın Karadeniz’e inmelerini engellemişlerdir.

Bizan Ordusunda paralı askerlik olarak görev yapmışlardır. Daha sonra Selçuklu ordusuna geçen Peçenekler, 1071 Malazgirt Savaşı’nın kazanılmasında etkili olmuşlardır.

Devlet işlerini görüştükleri meclise Komenton adı verilmiştir.

Orta Macaristan bölgesinde ele geçirilen ”Nagzszentmiklos Hazineleri” nin ilk sahibi olarak kabul edilirler.

Hristiyanlığı benimseyen devlet Kıpçaklar (Kumanlar) tarafından yıkılmıştır.