Tarih

0
280

İnsan topluluklarının her türlü faaliyetlerini yer ve zaman göstererek, sebep-sonuç ilişkisi içinde araştırıp, nakleden bilime tarih denir.

Özellikleri:

1-) Geçmişteki olayları inceler.

2-) Yazılı ve yazısız belgeleri inceler. Belegesi yoksa bilimsel değer taşımaz.

3-) Tarih olayları tekrarlanamaz. Bu nedenele deney ve gözlem yapılamaz.

4-) Temel Konusu insan ve tüm faaliyetleridir.

Tarih Çeşitleri:

1-) Yazılış Biçimlerine Göre:

a-) Hikayeci Tarih

b-) Öğretici Tarih

c-) Neden-Nasılcı Tarih (Araştırmacı veya Bilimsel Tarih)

d-) Sosyal Tarih

2-) Konusuna Göre:

a-) Genel Tarih

b-) Özel Tarih

c-) Siyasi Tarih

d-) Uygarlık Tarihi

e-) Sanat tarihi

f-) Bilim Tarihi

g-) Şekiller Tarihi