Tuğrul ve Çağrı Beyler Dönemi (1038-1063)

0
113

1038’de Nesa ve Serahs Savaşları ile Gazneliler‘i mağlup ederek Horasan’a egemen olan Tuğrul Bey, Nişabur‘da tahta çıkıp kendi adına hutbe okutmuş ve Selçuklu Devleti‘nin bağımsızlığını ilan etmiştir.

Unutma: Büyük Selçuklular‘ın Gazneliler‘e karşı elde ettikleri ilk zafer Nesa Savaşı‘dır.