Türgişler (Türgeşler)

0
180

Orta Asya’da egemenlik kurmuşlardır.

Bilinen ilk Hükümdarları Baga Tarkan‘dır.

İlk kez para bastıran Türk devleti’dir(ilk madeni para: ”Yarmak”).

Uygurlar’dan sonra yerleşik hayata geçen ikinci Türk topluluğu’dur.

Sulu Kağan Dönemi’nde Müslümanlara karşı en çok direnen topluluk olmuşlardır.

Orta Asya’da İslamiyet’in yayılmasını engellemişlerdir.

Dikkat: Baga Tarkan kendi adına para bastıran ilk Türk hükümdarı’dır.