İbn-i Rüşd (1126-1196)

0
272

İspanya’da yetişmiş ünlü bir fizolof olup ‘Averroes” adıyla anılır.

Endülüs Emevileri döneminde yaşamış ve Aristo‘yu Avrupa’ya tanıtmıştır.

Orta Çağ filozoflarından Thomas Aquinas ona ”Şarih (Yorumcu)” adını vermiştir.

Tehâfütü’t Tehafût ve Makelâ fi’l-Mizâciki önemli felsefe eseridir.