Solunum Terapisti

0
75

Sağlık sektöründe kritik ve zor bulunan bir pozisyon. Ancak Türkiye’de meslek olarak tanınması yeni sayılır.

Günlük yaşantı sırasında soluk alıp vermenin önemini, bunun yaşamsal bir değer olduğunu çoğu zaman unutuyoruz. Solunum işlevini sağlayan akciğerlerdeki herhangi bir sorun bu yaşamsal organların fonksiyonlarında bozulma veya aksamaya neden olur.

Solunum terapisti hastayla birebir çalışır. Örneğin; kronik akciğer hastalıkları olan hastalar, ameliyat sonrası (özellikle akciğer ve kalp ameliyatları) dönemdeki hastalar, yapay solunum aletinden henüz ayrılmamış, ayrılmaya yakın olan veya ayrılamayacak ve evde de mutlaka desteğin devam etmesi gerekli olan hastalar vb. solunum terapisine ihtiyaç duyarlar.

Solunum terapisi ile solunum kas güçlenmesi, sekresyonların rahat atılması, daha etkin nefes alınması, kapalı akciğer alanlarının açılıp işlev yapar hale gelmesi sağlanır; böylece hastaların kaliteli yaşam süreleri uzar, hastane maliyetleri azalır ve daha az problemle yaşamlarını sürdürebilirler. Bu işi yapan kişilere de solunum terapisti denir.

Bu kişiler ölçme ve değerlendirme metotlarını kullanarak değerlendirme yapar ve gerekli gördüğü takdirde solunum terapisi programını ilgili branş hekimini bilgilendirerek değiştirir, inisiyatif kullanabilir.