Telefon

0
112

1870’de Alexander Graham Bell ve Elisha Gray adındaki iki mucit, elektriğin kullanılarak ses iletimi gerçekleştiren ayrı ayrı birer cihaz geliştirdiler. Her iki mucit de birkaç saatlik farklarla icat ettikleri cihazla ilgili patent ofisine müracaat etmişlerdi. Bu süreçte patenti ilk alan A. Graham Bell oldu. Sonraları bu iki mucit telefonun icadıyla ilgili olarak birbirleriyle büyük gürültü yapan bir hukuk mücadelesi yürüttüler.

Telefonun İcadına Giden Süreç:

A. Graham Bell telefonu icat etmeden önce, yaklaşık olarak otuz yıldan beri haberleşme amacıyla telgraf kullanılmaktaydı. Elektrik sinyallerinin telgraf ile iletilebilmesi, Bell’in telefonun icadıyla ilgili çalışmalarına ve araştırmalarına ışık tutmuştur. Çoklu telgraf ya da harmonik telgraf üzerine çalışmalar yürüttü. Müzikle olan yakın ilgisi sebebiyle notaları esas aldı ve birden çok elektrik sinyalini aynı tel üzerinden gönderilebileceği ilkesine göre çalıştı. 1874 yılına gelindiğinde Western Union Telegraf şirketi çalışmalarına destek vermeye başladı. Çoklu telgraf üzerine çalışmalar yaparken, elektrik sinyalleri aracılığı ile konuşabilme fikri bulunmaktaydı.

Graham Bell ile Thomas Watson, Western Union’un zorlamasından dolayı harmonik telgraf üzerine çalışırlarken, Graham Bell telefon ile ilgili düşüncesini ilk olarak 1875 yılında Smithsonian Enstitüsü’nün müdürü Joseph Henry’ye anlattı. Bu fikre olumlu görüş belirten Joseph Henry ile yaptıkları görüşmeden sonra telefon ile ilgili çalışmalara ağırlık verdiler. Bell ve Watson, 1875 yılının Haziran ayında tek kablo üzerinde değişik tonlarda elektrik akımın aktarılabileceğini ispat ettiler. Ses iletimi konusunda bir cihaz icat etme hedefine ulaşılmak üzereydi. 2 haziran 1875 yılında harmonik telgraf tekniği ile yaptığı deneylerde, bir tel üzerinden ses duyabilmişti.

Alexander Graham Bell, 9 mart 1876 tarihinde telefonun patentini aldı. Telefonla yapılan ilk görüşme 10 Mart 1876 tarihinde, Boston’da Exeter Place’deki 5 no’lu binada yapıldı. Graham Bell, yardımcısını arayarak “Buraya gel Watson, sana ihtiyacım var” diyerek ilk telefon görüşmesini yapmıştır. A. Graham Bell’in icat ettiği telefon, 25 Haziran 1876 tarihinde Philedelphia’da sergilenmiş, ilk müşterisi de Brezilya İmparatoru olmuştur. İlk özel telefon ise 1877 tarihinde Cahrles Williams adlı elektrik mühendisinin ofisine kuruldu ve sonrasında Williams Graham Bell’in telefonlarının seri üretimini üstlendi.