Matbaa

İnsanlar çok eski zamanlardan beri yazdıkları yazıları çoğaltma, bu işi daha kısa bir zamanda yapma gereğini duymuşlardı. Basım sahasında da ilk buluşlar gene Uzakdoğu’ya...

Kimya Nedir ?

Kimya bilimi doğada mevcut olan bütün maddeleri inceleyen bir bilim dalıdır, tüm madde-enerji ilişikleri baz alındığında kimya, en genel tanımda bir mekanik, daha da...

Kağıt

Ts’ai Lun günümüzden yaklaşık 2000 yıl önce Çin’de yaşayan bir memurdu ve M.S. 105 yılında bugünkü kullanılan hali ile kağıdı icat etti. Dutağacı kabuğu, kenevir...

Fizik Nedir ?

Fizik, madde ile enerji arasındaki etkileşimi inceleyen ve doğada gerçekleşen olaylarla ilgili mantıklı açıklamalar yapan uygulamalı bir bilim dalıdır. Fizik bilimi insanların doğada gerçekleşen olayları...

Faks

Faks ya da belgegeçer, Facsimile (Latince fac similar yani "benzer bir şey yapmak") kelimesinden türetilmiş bir iletişim aygıtı ve türüdür. Var olan telefon hatlarından yararlanarak,...

Siyaset Biliminin Konusu

Siyaset Biliminin konusu üzerinde, bilim adamları arasında tam bir görüş birliğinden söz etmek zordur. Bazılarına göre konu yalnızca devletle sınırlıdır. Ama çoğunluk daha geniş...

Siyaset Biliminin Kapsamı

Siyaset biliminin kapsamı ve bölümlerinin saptanmasında, UNESCO'nun öncülüğü ile 1948'de yapılan bir çalışma genellikle hareket noktasını oluşturur. Bu tarihte Paris'te toplanan siyaset bilimciler, dörtlü...

Siyaset Bilimindeki Bazı Kavramlar

Devlet: Belli bir parçası üzerine yerleşmiş; bir insan topluluğuna dayanan ve topraklar üzerinde bulunan her şey üzerinde otoriteye sahip, siyasal bir örgütle donanmış sosyal bir...

Siyaset Biliminde Yöntem ve Teknikler

Siyaset bilimi, siyasal otorite ile ilgili kurumların ve bu kurumların oluşmasında ve işlemesinde rol oynayan bilim olarak tanımlanabilir. Siyaset bilimi de diğer sosyal bilimler arasında...

Siyaset Bilimi ve Diğer Bilimler

Din ve Siyaset İlişkisi: Başta devlet olmak üzere siyasal kurumların ve siyasal düşüncelerin dinin, din kurallarının, teolojik ve metafizik ilkelerin etkisinden kurtulup bağımsız hale gelmesi...

LATEST NEWS

MUST READ

Bisiklet

Pankreas Kanseri