Siyaset Biliminin Kapsamı

0
90

Siyaset biliminin kapsamı ve bölümlerinin saptanmasında, UNESCO’nun öncülüğü ile 1948’de yapılan bir çalışma genellikle hareket noktasını oluşturur. Bu tarihte Paris’te toplanan siyaset bilimciler, dörtlü bir sınıflandırmada birleşmişlerdir.

1-) Siyaset Kuramı

a-) Siyaset Kuramı (genel)
b-) Siyasal Düşünceler Tarihi

2-) Siyasal Kuramlar

a-) Anayasa
b-) Devlet Organları
c-) Yerel Yönetimler ve Bölge Yönetimleri
d-) Kamu Yönetimi
e-) Devletin Ekonomik ve Toplumsal Görevleri
f-) Karşılaştırmalı Siyasal Kuramlar

3-) Partiler, Siyasal Kurumlar, Kamuoyu

a-) Siyasal Partiler
b-) Siyasal Grup ve Dernekler
c-) Yurttaşın Devlet ve Hükümet İşlerine Katılması (seçimler)

4-) Uluslararası İlişkiler

a-) Uluslararası Siyaset
b-) Uluslararası Örgütler ve Yönetim
c-) Devletler Hukuku

Ayrıca siyaset biliminin kapsamı, birçok bilim dalıyla yakın bir ilişki içinde bulunmasını zorunlu kılmaktadır. Tarih, hukuk, ekonomi, coğrafya, sosyoloji, psikoloji, demografya, istatistik gibi. (Siyaset Bilimi, Kışlalı, 1999, 33; Siyaset Bilimi, Daver, 1968, 60-61)