Subaraknoid Kanama

0
13

Beyin ve omurilik, “Meninks” denilen üç tabakalı bir beyin zarıyla sarılmıştır. En dıştaki tabakaya ” Dura mater”, ortadakine Araknoid”, en içtekine de “Pia mater” dednir. Pia mater, beyin ve omuriliği en ince girintilerine kadar örter. Araknoid ise girintilerin üstünden atlamaktadır. Araknoid ile piamater arasında bir boşluk bulunur. Bu boşluğa “Subaraknoid aralık” denir. Dura mater ile araknoid arasında bir boşluk bulunur. Bu boşluğa da “Subdural aralık” denir. Dura mater ile kafa iskeletini oluşturan kemikler arasında kalan boşluğa da “Epidural aralık” adı verilir. Subaraknoid kanama genellikle bir beyin damarının çatlaması ve kanın subaraknoid mesafe veya beyin ventrikül sistemine yayılmasına denir. Akut subaraknoid kanamalarda sebep, çoğunlukla bir anevrizma patlamasıdır. Diğer sebepler arasında ise arterivenöz malformasyonlar, beyin urları ve nadiren de kan hastalıklarını sayabilirz.

Subaraknoid Kanama Belirtileri:

Önceden kanamayı işaret eden özel bir belirti yoktur. Anevrizma patlaması bir dinlenme halinde olabildiği gibi zorlayıcı bir hareket sırasında da oluşabilir. Kanama ani olur ve sızıntı gösteren yerin büyüklüğüne ve kanamanın miktarına göre kişide bulgular yerleşir. Bazen kişi baş ağrısından şikayet etmeye vakit bulamadan şuurunu kaybeder ve bazen de ani olarak bir epilepsi krizi ortaya çıkar. Kanama az olursa şuur kısa zamanda geri gelir. Bazen kişi komadan hiç çıkamaz ve ölüm anına dek bu sürer. Şuur kaybı olmayan kişilerin ilk şikayetleri şiddetli baş ağrısıdır. Bunu kusma izler. Baş ağrısı bazen tek bir noktadan başlar ve tüm başa yayılır. Bazı vakalarda ağrı enseden öne doğru gelir. Ayrıca hafif ateş ve lökosit sayısında artış da görülebilir. Kanamanın şekline göre vücudun bir yarısında felçler olabilir.

Subaraknoid Kanamanın Tedavisi:

Kişi acilen hastaneye götürülmelidir. Serebral anjiografide herhangi bir patoloji saptanmadıysa, altı hafta yatak istirahati ve destekleyici olarak ağrı kesici, tansiyon düşürücü ilaçlar verilir. Serebral anjiografide anevrizma veya arteriyovenöz bir malfarmosyon (anormallik) tespit edilen kişilere cerrahi tedavi uygulanır.