İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Hatun (Katun) ve Tigin

0
152

İslam öncesi Türk Devletleri‘nde Hükümdarın eşine Hatun ya da Katun denirdi.

Hatun’un (Katun) Kurultaya katılma yetkisi vardı.

Hatun, Hükümdar sefere gittiği zaman devleti hükümdar adına yönetirdi.

Not: Bu durum kadının Devlet yönetiminde söz sahibi olduğunu açıkça göstermektedir.

İlk Türk Devleri’nde Hükümdar’ın erkek çocuklar’na ise Tigin adı verilirdi. Tiginleri Devlet yönetimi konusunda yetiştiren eğitmenlere de Ataman (İnal/İnanç) denirdi.