İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Veraset (Egemenlik) Anlayışı

0
55

Bu anlayışı göre ülke, hükümdar ve ailesinin ortak malı sayılıyordu (Üleş).

İlk Türk devletleri’nde düzenli bir veraset anlayışı görülmemiş, bu sistem sağlam bir temele dayanmamıştır. Nitekim Veraset sistemi; ülkede siyasi otariteyi sarsmış, taht kavgalarını ortaya çıkarmış ve beraberinde kısa sürede yıkılmaları getirmiştir.