Göz Hastalıkları Nelerdir?

0
72

Yakını Görememe:

Gözlerimiz kırklı yaşlara kadar hem uzağı hem de yakını net bir şekilde görebilme yeteneğine sahiptir. Fakat bu yaşlardan sonra yakını görme özelliği gittikçe bozulur. Bu nedenle bu dönemden sonra yakını görmek için gözlük kullanmak gerekir.

Miyopisi olan hastalarda yakını görme sorunu daha geç yaşlarda başlayabilir. Bazı katarakt tiplerinde yakını görme bozukluğu olan hastalarda geçici düzelmeler olabilir.

Tedavide yaygın olarak gözlük kullanılmaktadır. Gözlük dışında bazı cerrahi yöntemler uygulanmaktaysa da henüz çok başarılı olmayıp yaygınlaşamamışlardır. Lazer tedavileri içinde aynı şeyler geçerlidir. Kontakt lensler tedavi de kullanılabilecek diğer bir alternatiftir.

Yakını görememe bir hastalık olmayıp her sağlıklı insanı, ileri yaşlarda etkileyen doğal bir süreçtir olarak düşünülebilir.

Göz Ağrıları:

Göz ağrıları sık karşılaşılan şikayetlerden birisidir. Göz hastalıkları dışında sinüzit, stres, yüksek tansiyon, migren gibi hastalıklar gözü etkileyen ağrılara yol açabilir.

– Göz Ağrıları Sebepleri :

– Kırma kusurları (Gözlükle ilgili sorunlar)
– Aşırı yüksek göz tansiyonu
– Yabancı cisimler
– Enfeksiyonlar

gibi çok çeşitli hastalıklar gözlerde ağrıya yol açabilir. Baş ağrısıyla birlikte olan göz ağrıları için göz dışında dahiliye, kulak burun boğaz ve nöroloji muayeneleri gerekebilir.

Batma:

Batma gözlere yabancı cisim kaçmış gibi hissedilmesidir. Uykusuzluk ve yorgunluk sırasında ortaya çıkan batmalar çok uzun sürmedikçe normal kabul edilebilir.

– Batma Hangi Hastalıkların Belirtisi Olabilir?

– Gözde yabancı cisim varlığı,
– Konjunktiva, kornea ve skleranın tüm enfeksiyonları,
– Alerjik hastalıklar,
– Kontakt lensle ilgili sorunlar
– Göz kuruluğu,
– Üveitler,
– Göz kapağı bozuklukları batma şikayetiyle ortaya çıkabilir.

Sulanma:

Sulanma göz hastalıklarında sık rastlanılan bir belirtidir. Rüzgarlı tozlu ortamlarda, ağlama ve gülme sırasında, yoğun yakın çalışma sırasında sulanma normal kabul edilebilir.

– Hangi Sulanmalar Hastalık Belirtisi Olabilir?

– Uzun sürüyorsa,
– Beraberinde kızarıklık, batma, görme azlığı gibi şikayetler varsa ,
– Bebek ve küçük çocuklarda uzun süre devam ediyorsa bir hastalığın belirtisi olabilir.

– Hangi Hastalıklarda Sulanma Görülebilir?

– Göz yaşı kanalı tıkanıklığında,
– Gözde yabancı cisim varlığında,
– Konjunktiva, kornea ve skleranın tüm enfeksiyonlarında,
– Alerjik hastalıklarda,
– Kontakt lens ile ilgili sorunlarda,
– Göz kuruluğunda,
– Göz kapağı hastalıklarında,
– Doğuştan göz tansiyonu olan küçük bebeklerde görülebilir.

Kaşıntı:

– Kaşıntı hangi göz hastalıklarında görülür?

– Alerjik hastalıklarda,
– Göz kuruluğunda,
– Göz kapağı hastalıklarında.

Yanma:

– Hangi Hastalıklarda Yanma Görülebilir?

– Alerjik hastalıklarda,
– Konjunktiva, kornea ve skleranın tüm enfeksiyonlarında,
– Göz kuruluğunda,
– Göz kapağı hastalıklarında.

Kızarıklık:

Günlük hayatta sık başımıza gelen ve göz hastalıklarında da sık görülen bir belirtidir. Uykusuzluk ve yoğun yakın çalışma sonrasında ki kızarıklıklar normal kabul edilebilir. Bazı kişilerde herhangi bir hastalık olmadan da gözler her zaman normalden daha kızarık olabilir..

– Kızarıklık Hangi Hastalıkların Belirtisi Olabilir?

– Gözde yabancı cisim varlığı,
– Konjunktiva, kornea ve skleranın tüm enfeksiyonları,
– Alerjik hastalıklar, 
– Kontakt lensle ilgili sorunlar,
– Göz kuruluğu, 
– Üveitler,
– Göz kapağı bozukluklarının bir belirtisi olabilir.

Çift Görme:

Çift görme çok geniş bir hastalık grubunda görülebilen bir belirtidir.

– Çift Görme Sebepleri:

Göz kaslarını ve sinirlerini etkileyen hastalıklar: Diabet, multipl skleroz, beyin kanamaları, beyin damarı tıkanmaları, tiroid hastalıkları, geçirilmiş ameliyat ve travma..
Göz hastalıkları: Kornea düzensizlikleri ve lekeleri, retina dekolmanı, maküla hastalıkları..

– Çift Görme Tedavisi:

Öncelikle çift görmeye sebep olan hastalık tedavi edilmelidir. Çift görme tedavisi gözlükler, prizmatik camlar ve cerrahiyle yapılabilir.

Uçuşan Cisimler:

– Uçuşan Cisimler Nedir?

Bakılan yerde siyah noktalar veya uçuşan bir sinek görülme hissidir. Bu siyah nokta nereye bakılırsa oraya hareket eder. Beyaz ve düz yerlere bakıldığında daha belirgin olurlar.

– Uçuşan Cisimlerin Sebepleri Nelerdir?

Gözümüzün içinde vitreus adı verilen saydam bir sıvı mevcuttur. İlerleyen yaşlarla birlikte bu sıvı saydamlığını kaybetmeye başlar ve yapışık olduğu yerlerden ayrılırsa gözün içinde adeta soğan zarı gibi bir tabaka oluşur. Bu tabakadan dolayı baktığımız yerde uçuşan cisimler varmış gibi görürüz. Retina dekolmanı ve yırtıklarında, üvetilerde, migrende ve ani tansiyon değişikliklerinde de uçuşan cisimler görülebilir.

– Hangi Uçuşmalar Hastalık Belirtisi Sayılabilir?

Uçuşan cisim belirtisi çoğunlukla masum bir belirti olup herhangi bir tedavi gerektirmez ve zamanla kaybolur. Bununla birlikte şu durumlarda ciddi olabilir:

Ani gelişen şiddetli uçuşmalar,
Beraberinde görme azalması, görme alanı daralması, ağrı, kızarıklık gibi belirtilerin eşlik ettiği uçuşmalar ciddi olabilir ve bir göz doktoru muayenesini gerektirir.Göz muayenesinde retina yırtıkları, retina dekolmanı, üveit gibi hastalıklar tespit edilirse tedavi gerekir. Eğer herhangi bir hastalık tespit edilemezse tedaviye gerek yoktur ve şikayetler zamanla azalır.

Işık Çakmaları:

Işık çakmaları veya şimşek çakmaları gibi şikayetler ileri yaşlarda sık rastlanan şikayetler olup çoğunlukla masum ve tehlikesizdirler. Buna rağmen bazen retina yırtığı veya retina dekolmanı gibi ciddi hastalıkların belirtisi olabilirler. Bu yüzden;

Ani gelişen şiddetli ışık çakmalarında,
Beraberinde görme azalması, görme alanı daralması gibi belirtilerin eşlik ettiği durumlarda göz muayenesi gerekir.

Migren, yüksek ve düşük tansiyon hastalarında da ışık çakmaları görülebilir.Akciğer kanseri, kanserler içinde en ölümcül olanıdır (erken tanı ve tedavi yapılmadığı durumlarda). Akciğer kanserleri patolojik olarak genel anlamda küçük hücreli ve küçük hücreli dışı akciğer kanseri olarak sınıflanır.