Romatoloji

0
68

Romatoloji, özellikle kas iskelet sistemini tutan hastalıkları inceleyen bir bilim dalıdır. Ancak romatizmal hastalıklar yalnızca kas iskelet sistemi ile sınırlı kalmaz. Vücudumuzdaki diğer organlar ve sistemler de zaman zaman etkilenebilmektedir. Bu yönüyle multisistemik hastalıklar grubuyla ilgilenmektedir .MS. birinci yüzyılda “Rheuma” kelimesi yangılı akıcı bir sıvıyı tanımlamak için kullanılmıştır.

Romatizma veya romatik bozukluklar kalp, kemik, eklem, böbrek, deri ve akciğer gibi organları etkileyen bazı tıbbi sorunlar için kullanılan belirli olmayan çok genel bir terimdir. Aslında terim bugün tıbbi ve teknik literatürdeki yerini kaybetmiş olsa da günlük yaşamda hâlâ sık sık kullanılır.

Romatoloji artrit ve vaskülit sendromları kapsar. Artrit (kemik) eklemlerini etkileyen durumlara verilen genel addır. Vaskülit ise kan damarlarının duvarında oluşan enflamasyonla karakterize hastalıklar grubuna verilen isimdir.

Romatoloji;

– Polikondrit
– Polimiyozit
– Polimiyaljia romatika
– Osteoartrit
– Septik artrit
– Akut Romatizmal Ateş
– Gut ve yalancı Gut
– Behçet Sendromu
– Erişkin Still Hastalığı
– Spondiloartrit
– Ankilozan spondilit
– Reiter sendromu (Reaktif Artrit)
– Psoriyazis(Sedef Hastalığı)
– Enteropatik spondilit
– Vaskülitler:

a) Büyük Damarları Tutanlar:

Dev hücreli arterit (Temporal Arterit)
Takayasu arteriti

b) Orta Çaplı Damarları Tutanlar:

Klasik PAN (Poliarteritis nodoza)
Kawasaki hastalığı (mukokütanöz lenf bezi sendromu)

c) Küçük Çaplı Damarları Tutanlar:

– Henoch-Schönlein Purpurası
– Mikroskopik Polianjitis
– Wegener granülomatozu
– Churg Strauss Sendromu
– Esansiyel Kriyogloblinemik Vaskülit
– Sistemik Lökositoklastik Anjit

Diğer vaskülitle seyreden patolojiler:

Behçet Hastalığı
Buerger hastalığı
Cogan Sendromu

Romatizmal hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaç grupları genel olarak şunlardır:

Ağrı kesiciler (analjezikler)
Yangıya karşı ilaçlar (anti-enflamatuvar ilaçlar)
Steroidler
Steroid olmayanlar (NSAID; non-steroidal anti-inflamatory drugs)
Romatizmaya karşı hastalık azaltıcı ilaçlar (DMARD; disease-modifying anti-rheumatic drugs)
Monoklonal antikorlar ve benzerleri (son zamanlarda çıkan infliksimab ve etanersept gibi).
IVIG (intravenöz immünoglobulin)