Somatizasyon Bozukluğu

0
16

Tarihsel olarak histeri ya da Briquet Sendromu olarak bilinmektedir. 30 yaşından önce başlayan, yıllarca süren ve ağrı, mide-bağırsak sistemi belirtileriyle, cinsel ve yalancı nörolojik belirtilerin bir arada bulunduğu bir bozukluktur. Kadınlarda daha sık rastlanır. Yaşam boyu yaygınlığı kadınlarda %0,2-2 erkeklerde ise;%0,2’den daha azdır. Bu rahatsızlığı olan kadınların birinci dereceden kadın akrabalarında %10-29 oranında somatisazyon bozukluğu görülür.

Somatizasyon Bozukluğunun Belirtileri:

Bu rahatsızlığı olan kişilerde birkaç yıllık bir dönem içinde ortaya çıkan, tedavi arayışlarıyla ya da toplumsal, mesleki veya işlevselliğin önemli diğer alanlarında bozulma ile sonuçlanan ve 30 yaşından önce başlayan çok sayıda fiziksel yakınma mevcuttur.(Baş,karın,sırt,menstruasyon sırasında,cinsel ilişki sırasında gibi). Ağrı dışında en az iki tane mide-bağırsak sistemiyle ilişkili şikayeti bulunur (Bulantı, şişkinlik,ishal, gaz gibi). En az bir cinsel ya da üreme organıyla ilgili yakınması vardır (cinsel ilgisizlik, ereksiyon bozukluğu, menstruasyonların düzensiz olması gibi). Nörolojik bir problemi düşündüren en az bir şikayet bulunur (Denge yitimi, lokalize güç yitimi, yutma güçlüğü gibi). Bu sayılan yakınmaların hiçbiri yapılan incelemelerin ve tetkiklerin sonucunda genel tıbbi bir durum ya da maddenin kullanımıyla açıklanamamaktadır.

Somatizasyon Bozukluğunun Tedavisi:

En önemli şey hastayla hekim arasında güven ilişkisinin kurulmasıdır. Hastaya yapılmış olan incelemeler sonucunda şikayetlerinin fiziksel bir rahatsızlığa dayanmadığı anlatılmalıdır. Yoğun sıkıntısı olduğunda düşük doz anksiyolitik ilaçlar verilebilir. Davranışçı psikoterapötik yaklaşımlar da faydalıdır.