İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Bilim

0
141

Eski Türkler, bilimde özellikle astronomi ve tıp alanlarında ilerlemişlerdir. Nitekim onların On İki Hayvanlı Türk Takvimi’ni hazırlamaları astronomide, mumyacılık yapmaları ise tıp alanında ilerlediklerini göstermektedir.

Türkler Tarih Boyunca Şu Takvimleri Kullanmışlardır:

1-) On İki Hayvanlı Türk Takvimi: Güneş Yılı

2-) Hicri Takvim: Ay Yılı

3-) Celali Takvimi: Güneş Yılı

4-) Rumi Takvim (Mali İşler İçin ): Güneş Yılı

5-) Miladi Takvim: Güneş Yılı

Ayrıca Uygurlar ”hareketli harf sistemini” bularak modern matbaanın temelini atmışlardır.