Karluklar

0
171

İslamiyet’i kabul eden ilk Türk topluluğu’dur.

Kutluk (II. Göktürk) Devleti‘nin yıkılmasında etkili olmuşlardır.

Türgişler’in siyasi varlıklarına son vermişlerdir.

Moğollara (Cengiz Han’a) itaat eden ilk Müslüman Türk topluluğudur.

İlk Müslüman Türk Devleti olan Karahanlıların kurulmasında etkili olmuşlardır.

Talas Savaşı’nda Müslüman Arapları desteklemişler ve Orta Asya’nın Çinlileşmesini engelleyerek İslamiyet’in yayılmasını sağlamışlardır.