Kırgızlar

0
157

Orta Asya’da egemenlik kuran son Türk boyu Kırgızlardır.

Uygurlara isyan ederek bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir.

Moğolların hakimiyeti altına girip Cengiz Han’a itaat eden ilk Türk topluluğudur.

Dünya’nın en uzun destanı olan (400 bin mısra) Manas Destanı’nı oluşturmuşlardır.