İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde İkili Yönetim Teşkilatı

0
161

Türklerde ilk devlet teşkilatı Asya Hun Devleti Hükümdarı Mete Han zamanında oluşturulmuştur.

Bu teşkilatlanmaya göre, ülke Doğu ve Batı (ya da sağ-sol)şeklinde ikiye ayrılarak yönetilmiştir. Bu yönetim sistemine İkili Teşkilat adı verilmiştir.

İkili yönetim teşkilatında; ülkenin doğusunda Kağan,batısında ise Yabgu unvanı ile Hükümdarın kardeşi bulunurdu. Yabgu iç işlerinde serbest, dış işlerinde ise doğu da bulunan Kağan’a bağlıydı.

Dikkat: Bu durum, yönetimde merkeziyetçiliğin güçlü olmadığını, ülkede ”Federal bir yönetim” anlayışının olduğunu göstermektedir.