Obsesif Kompulsif Bozukluk

0
167

İrade dışı gelen, bireyi tedirgin eden, bilinçli çaba ile kovulamayan yineleyen düşünceler (obsesyon) ve çoğu kez bu saplantılı düşünceleri kovmak için yapılan, irade dışı yinelenen hareketler (kompülsiyon) ile karakterize bir rahatsızlıktır. Hastalığın oluşumunda biyolojik ve psikososyal etkenlerin rol oynadığı düşünülmektedir. Yaşam boyu yaygınlık oranı %2,5-3 civarındadır.

Belirtiler:

Bu hastalar genellikle titiz, düzenli, aşırı kontrollü ve kuralcıdırlar. Ancak hastalık ilerledikçe kişinin düzeni bozulabilir, hareketlerinde aşırı tereddüt ve kararsızlık egemen olur. Bu saplantılı düşünceler ve yerine getiremediği zorlantılar kişide çok büyük bir sıkıntı oluşturur. Kötü, çirkin, ayıp, saldırgan bir şey düşünmek ya da yapmakla ilgili saplantılar sık görülür. Genel olarak saplantılarını gidermek için istemeden birtakım hareketler yapmak zorunda kalırlar.

Tedavi:

Psikoterapi ve ilaç tedavisi bir arada uygulanmaktadır.