Altın Orda Devleti (1227-1502)

0
57

Cengiz Han’ın torunu Batu Han tarafından Deşt-i Kıpçak (Kıpçak Bozkırı) ve Karadeniz’in kuzeyinde kurulmuştur.

Özbek Han Dönemi’nde İslamiyet devletin resmi dini olarak kabul edilmiştir.

Kuruldukları bölgede Rusların güçlenmesini engelleyen Altın Orda Devleti, Timur İmparatorluğu tarafından yıkılmıştır. Bu durum Rusya’nın birliğini kurmasına ve güçlenmesine olanak sağlamış; ayrıca Kazan, Küçüm, Nogay, Ejderhan, Kasım ve Kırım Hanlıkları kurulmuştur.

Önemli: İslamiyet’i kabul eden ilk Türk Moğol Devleti Altın Orda Devleti’dir.