Karesioğulları (1304-1360)

0
58

Karesi Bey tarafından Balıkesir ve Çanakkale çevresinde kurulmuştur.

Osmanlı Devleti’ne katılan ilk beyliktir.

Denizci bir beylik olup Osmanlı Devleti donanmayı bu beylikten almıştır.