II. Göktürk (Kutluk) Devleti (552-659)

0
231

Kutluk Kağan, gizli bir teşkilat kurarak Göktürkleri bağımsızlık mücadelesi için örgütlemiş ve isyan bağımsızlıkla sonuçlanmıştır. Böylece  II. Göktürk (Kutluk) Devleti başkent Ötüken olmak üzere Kutluk Kağan tarafından kurulmuştur.

Unutma: Kutluk Kağan devleti tekrar kurduğu için İlteriş (derleyen, toplayan) unvanı almıştır.

Kutluk Kağan yaptığı 46 seferle Çin’i baskı altında tutmuş, bu durumun devlete gerek siyasi gerekse ekonomik anlamda önemli getirileri olmuştur.

Kutluk Kağan, ayrıca danışman olarak Vezir Tonyukuk‘u seçmiş, ordu ve diplomasi ile ilgili işlerini ona bırakmıştır.

Önemli: Tonyukuk Türk tarihinin ilk veziri olarak kabul edilmektedir.

II. Göktürk Devleti’nde Bilge Kağan devri ise en parlak dönemdir.

Dönemin en önemli gelişmelerinden biri 720 tarihli Şantan Savaşı‘dır. Bu savaşta Bilge Kağan Çin ordusunu ve ittifakını dağıtmıştır.

Devletin Bilge Kağan Dönemindeki üstünlüğü Kül Tigin zamanında devam etse de 743 yılında Karluklar, Basmiller ve Uygurlar birleşerek Kutluk (II. Göktürk) Devleti‘ni yıkmışlardır.