İlhanlı Devleti (1256-1336)

0
91

Cengiz Han’ın torunu Hülagu Han tarafından İran’da kurulmuştur.

Başkent Tebriz‘dir.

Hülagu Han, Batınilik faaliyetlerine karşı mücadele etmiş ve 1256’da Alamut Kalesi‘ni yıkarak tüm Batınileri ortadan kaldırmıştır.

İlhanlılar 1258’de ise Bağdat’ı alarak Abbasi Devleti‘ne son vermişlerdir.

1243’te Kösedağ Savaşı‘nda Anadolu Selçuklu Devleti‘ni mağlup ederek 1336 yılına kadar Anadolu’ya hakim olmuşlardır.