Miken (Aka) Uygarlığı (M.Ö. 2000-M.Ö. 1200)

0
211

Miken Uygarlığı M.Ö. 2000’lerde Orta Avrupa üzerinden Yunanistan’a gelerek yerli halkla karışan Akalar tarafından kurulmuş ve kralların yönettiği şehir devletleri halinde örgütlenmişlerdir. Bunların içerisinde en önemlisi Miken‘dir.

Girit‘i de egemenlikleri altına almışlar ancak Girit uygarlığı’ndan etkilenmişlerdir. Giritlilerin kullandığı yazıyı geliştirerek Grekçe’nin temelini atmışlardır.

Truvalılarla Çanakkale Boğazına egemen olmak için mücadele etmişlerdir. Homeros’un İlyada destanı bu savaşları anlatmaktadır.

Dipnot: Truva Savaşları ile tarihte ilk kez Boğazlar sorunu ortaya çıkmıştır. Yaptıkları şatolar ve kuyu mezarları ile ünlüdürler. Kuyu mezarlarında ölü, yan değil dik olarak konulur. Bu mezarlar da ahiret inancını kanıtlar.

Miken yayılması kara yönünde Teselya, Trakya ve Çanakkale Boğazı yoluyla Batı Anadolu yönünde olmuştur. Bu ilerlemede ilk engel olan Troya, M.Ö. 1150 yılları dolaylarında Miken birleşik ordusunca yıkılmıştır.

Homeros’un İlyada destanında konu edilen Troya Savaşı sırasında Miken savaşçıları Batı Anadolu yerleşimlerine akınlar düzenlemişlerdir. Bunun sonucunda tüm Batı Anadolu yerleşimleri Troya’ya birlik göndererek destek olmuşlardır.

Miken siyasi varlığı, M.Ö. 1100 yılları dolaylarında Makedonya’dan gelen demir silahlı Dor akınlarıyla son bulmuştur.